Van Dam Veehandel Logo

Veehandel Van Dam B.V. specjalizuje się w sprzedaży nowo narodzonych cieląt, młodych cieląt, cieląt na mięso czerwone i białe, zwierząt hodowlanych i bydła rzeźnego.

 
Czytaj wiecej
Van Dam Naturalys logo

Van Dam Naturalys GmbH to przedsiębiorstwo zawierające umowy o finansowanie chowu z hodowcami cieląt w Niemczech. 

 
Czytaj wiecej
Van Dam Dampol logo

Dampol Sp. z o.o. to nasz polski oddział, w którym skupujemy i sprzedajemy nowo narodzone cielęta, młode cielęta, bydło rzeźne, trzodę chlewną, owce i żywy inwentarz w Europie Wschodniej. 

 
Czytaj wiecej

Van Dam Groep

Arie Jan van Dam założył Van Dam Groep w 1979 jako firmę jednoosobową.

Kiedy jego syn Gert-Jan van Dam, a później również Martijn van Dam zaangażowali się w prowadzenie firmy, ta zaczęła się szybko rozwijać, by stać się grupą przedsiębiorstw prowadzącą działalność w różnych sektorach związanych z cielętami, takich jak między innymi sprzedaż nowo narodzonych cieląt, młodych cieląt, cieląt rzeźnych oraz innego bydła, a także pomoc hodowcom cieląt w tuczarni. Oprócz firm w Holandii istnieją jeszcze różne spółki zagraniczne.